20+oz.  wheel thrown porcelain. 

Big bronto

$75.00Price